VI PÅ FYRLJUSET


Intern organisation:

Fredrik Ingvarsson är tillsammans med Tomas Granberg firmatecknare och har det yttersta ansvaret. För drift och utveckling av verksamheten arbetar Tomas och Fredrik parallellt i tätt samarbete. Det finns också en ekonomiansvarig på timmar som kompletterar och stöttar upp med ekonomi, statistik och kvalitetsfrågor.

Det täta samarbetet gör att man är insatt i varandras ärende och närhelst nöden kräver kan man täcka upp för varandra. Flexibiliteten, transparensen och vår begränsade storlek har vi gjort till vår styrka. Det gör att den upplevda kvaliteten hos både klienter, familjehem och uppdragsgivare är stor. Vi är nåbara, nära till hands och kan ge våra familjehem ett mycket bra stöd i det vardagliga arbetet. Även vår ekonomiansvariga har en nära och bra relation till de flesta familjehemmen för att kunna bistå med hjälp i frågor gällande avtal eller ekonomi.


Bakgrund:

Verksamhetschef/konsulent Fredrik Ingvarsson
Examen inom barn och ungdomspedagogik (1997). Samt mastersutbildning inom ”Ledare och kvalitet i vården” (2015).

Fredrik har arbetat med konsulentstödd familjehemsvård sedan 1999. Fram till 2007 som konsulent med omfattande erfarenhet från utredning, handledning, stöd och utbildning. Efter 2007 utökat ansvar för upphandling och chefsskap. Handledarutbildad via Socialhögskolan. MI-utbildad (Motivational Interviewing). Grund och vidareutbildad inom Lösningsinriktad korttidsterapi. Fredrik har gått ROS/IDAP utbildning genom Kriminalvården som ger tillstånd att arbeta med och ta emot klienter dömda för sexual- eller relationsbrott från Kriminalvården. Reservofficer fortfarande anställd av Försvarsmakten. 


Biträdande verksamhetschef/konsulent Tomas Granberg
Tomas har examen inom socialpedagogik och har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning steg 1.

Han har mer än 28 års erfarenhet av socialt arbete inom bl.a. psykiatri, LVM-vård, behandlingshem för ungdomar och familjer samt från 2004 med familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Tomas har fungerat som handledare för studenter från Stockholms universitet, Socionomprogrammet, och därmed även genomgått Socialhögskolans handledarutbildning. Utöver detta har även Tomas genomgått Kriminalvårdens utbildningsprogram i ROS/IDAP som ger tillstånd att ta emot klienter dömda för sexual- eller relationsbrott. Tomas är även han MI-utbildad (Motivational Interviewing).