MÅLGRUPP


Stiftelsen Fyrljuset bedriver vård och omsorg utifrån individens förutsättningar och möjligheter i en lärande organisation med ett internationellt erfarenhetsutbyte.

Fyrljuset erbjuder konsulentstödd familjehemsvård där det behövs ett utökat stöd i handlednings- och förändringsarbetet. Fyrljusets personal är handledarutbildad och handleder, utbildar och stödjer våra familjehem löpande i arbetet med de placerade. Fyrljuset är en av få organisationer som är specialiserade på familjehemsplaceringar av vuxna.


Målgrupp

  • Fyrljuset är specialiserade på Vuxenplaceringar 18 år-
  • Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga
  • Våldsutsatta kvinnor
  • Där det finns ett skyddsbehov
  • Missbruks-/beroendeproblematik
  • Kriminalitet
  • Neuropsykiatrisk/psykosocial problematik
  • Sexual- och relationsproblematik (våra konsulenter är ROS/IDAP utbildade)
  • Akut/jourplaceringar
  • Parplaceringar