VÄRDEGRUND


FÖRTROENDE, SAMARBETE och ERFARENHET

Målet för Stiftelsen Fyrljuset är att uppträda och agera utifrån vår människosyn och vår värdegrund. Något som funnits med i verksamheten alltsedan den startades 2001 i Tyskland. Vi ser på alla individer som unika och värdefulla människor – alla människor har möjlighet och förmåga att förändra.


FÖRTROENDE:

Förtroende är A och O i arbetet med och mellan människor. Vi försöker i varje enskilt ärende bygga ett långsiktigt hållbart förtroende. Det handlar om att lyssna in och förvalta det förtroende som delas mellan samtliga inblandande förändringsarbetet, vare sig det gäller familjehemmet, uppdragsgivaren eller den placerade.


SAMARBETE:

Fyrljusets konsulenter arbetar i team med sina familjehem. Vikten av samarbetet är otroligt stort för att lyckas nå målen och delmålen i genomförandeplanen. Samarbetet med uppdragsgivaren prioriteras. En tydlig återkoppling med rapport var 14:e dag efter varje uppföljningsmöte är regel. Handläggare bestämmer själv i vilken utsträckning man vill vara involverad i detta teamarbete.


ERFARENHET:

Vi är en liten organisation som värdesätter vår erfarenhet. Sammanlagt har våra 2 konsulenter över 30 års erfarenhet från operativt arbete med placerade i våra familjehem.

Vi vet vad som behövs för att kunna säkerställa en hållbar planering som också leder till att genomförandeplanen efterföljs och uppfylls. Vi är övertygade om att det är just erfarenheten och det mångåriga samarbetet med våra erfarna familjehem som gör att vi har en måluppfyllnad på 81%. Dvs andel placerade klienter som fullföljer sin planering och kan slussas ut eller gå vidare i annan insats.