RAMAVTAL


Fyrljuset har idag ramavtal med samtliga Sveriges 290 kommuner för att kunna erbjuda:

  • Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-17 år.
  • Konsulentstödd familjehemsvård med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år.
  • Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna 18 år och uppåt.
  • Handledning och stöd till boende i kommunens egen regi.

Förutom ovanstående så har Fyrljuset även ramavtal med Kriminalvården