SAMARBETE


Fyrljuset ser det konsulentstödda arbetet som ett utpräglat teamarbete där samarbetet mellan familjehemmet, konsulenten och uppdragsgivaren är avgörande. Konsulenten på Fyrljuset koordinerar samarbetet. Den placerade ska alltid vara den som samarbetet kretsar kring och vara huvudperson i sitt egna förändringsarbete. Det ges utrymme för att som placerad få sina individuella behov tillgodosedda och förankrade i den genomförandeplan som är det styrdokument vi utgår ifrån.

Samarbetsavtal:
Fyrljuset har sedan 2013 ett samarbetsavtal S:t Lukas Sverige för de klienter i behov av extern samtalsterapi. Detta ges utanför familjehemmet och då öppenvårdens stöd inte bedöms räcka. S:t Lukas med sina mottagningar över hela Sverige kan i de flesta fall säkerställa bra stöd och möjlighet för våra klienter då det bedöms som nödvändigt som komplement till konsulenten och familjehemmets insatser. Terapin är individuell. Avtalet med S:t Lukas innebär att vi inte har några kötider till terapi eller behandling.