OM GRUNDAREN


Peer Helge Salström-Leyh

Stiftelsen Fyrljusets moderorganisation i Tyskland startade redan 2001. Grundaren Peer Sahlström- Leyh har en bakgrund som sjökapten som gick iland och utbildade sig inom socialt arbete och byggde upp stiftelsen från grunden med start i Tyskland. Arvet från hans tid som sjökapten har givit namn åt stiftelsen. Fyrljuset, att med rätt ledning och förutsättningar kunna vägledas in i tryggheten (hamnen).

Stiftelsen har även verksamhet i Norge, Estland, Finland och Tyskland. Svenska Fyrljuset har främst stöd och får hjälp med utveckling och intern utbildning. 3-4 gånger per år hålls gemensamma utbildningar och möjligheter till samarbete och utveckling över gränserna.

Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden, och varje land är sin ”egen” stiftelse kompletterat med ett internationellt nätverk med stort erfarenhets- och kunskapsutbyte. Moderorganisationen är således ej ledande i Fyrljuset Sveriges verksamhet utan endast ett stöd och en möjlighet till utveckling, utbyte. Dock genomsyrar grundarens värderingar och arbetssätt Fyrljusets utveckling. Vi arbetar också utefter den värdegrund som finns i moderorganisationens stadgar och riktlinjer. Stiftelsens verksamhet i Europa erbjuder, som grundverksamhet, jour- och familjehem till barn och unga (under 23 år). I Sverige erbjuder Stiftelsen Fyrljuset också konsulentstödd familjehemsvård för vuxna (18 och och uppåt).