BLI FAMILJEHEM


Som familjehem tar man emot ett eller flera barn/ungdomar eller vuxna under en kortare eller längre period i sitt hem. I hemmet arbetar man för att skapa ett sammanhang där den som är placerad ges förutsättningar att få stöd och hjälp utifrån sitt behov. Familjehemsvården i Fyrljusets regi handlar om att arbeta utifrån individuella lösningar med hänsyn till den enskildes behov.
Man ska tycka om att arbeta i team och vara öppen för samarbete. 82% av våra familjehemsplacerade fullföljer sin planering och slussas ut eller går vidare i annan planering i enlighet med uppsatta mål i förändringsarbetet. Det ser vi som framgång!

Vänligen kontakta antingen Tomas Granberg eller Fredrik Ingvarsson så informerar vi mer om möjligheterna och kraven för att bli utredda och ingå som ett familjehem via Stiftelsen Fyrljuset.