STÖD TILL FAMILJEHEM


Våra familjehem erhåller handledning, stöd och utbildning. I varje enskilt ärende ingår återkommande handledning. Vi stöttar och ger support, vid behov även med jour dygnet runt 365 dagar/år.

Fyrljusets konsulenter är handledarutbildade och har ett nära och prestigelöst samarbete med sina familjehem.

Våra familjehem ersätts ekonomiskt med arvodes- och omkostnadsersättning.