LÖSNINGSFOKUS


Fyrljusets konsulentstödda familjehemsvård har sin grund och utgångspunkt i systemteorin och det lösningfokuserade arbetssättet.

Vi har ett salutogent förhållningssätt – ser styrkor och resurser hos den enskilda individen och försöker få detta att vara en del av den individuella planeringen och förändringsarbetet.

Med ett salutogent synsätt så försöker vi hjälpa den enskilda individen att hitta sina styrkor och resurser.

Lösningsfokuserat arbetssätt – lägger fokus på när det fungerar bra.