VÅRA TJÄNSTER


VÅRDPAKET GRUND
GRUNDLÄGGANDE KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD, innehållande:

 • JOUR dygnet runt 365 dagar/år
 • Stöd, handledning och uppföljning i enlighet med gällande genomförandeplan. Rapport till ansvarig myndighet var 14:e dag.
 • Etappindelat förändringsarbete
 • Återfallspreventivt arbete
 • Sjukvård/psykiatriuppföljning


VÅRDPAKET FÖRSTÄRKT
FÖRSTÄRKT KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVVÅRD, innehållande:

 • JOUR dygnet runt 365 dagar/år
 • Stöd, handledning och uppföljning i enlighet med gällande genomförandeplan. Rapport till ansvarig myndighet var 14:e dag (vid behov oftare).
 • Etappindelat förändringsarbete
 • Återfallspreventivt arbete
 • Sjukvård/psykiatriuppföljning
 • Terapi/Behandling (KBT, Psykodynamisk terapi, EMDR, DBT, ITP, Kroppsinriktad terapi och Symboldrama)
 • Särskilt erfarna Familjehem för LARO-patienter. Samarbete med LARO-mottagning finns


TILLÄGGSTJÄNSTER:

 • Eftervård/utsluss
 • Extern handledning av andra familjehem och rena handledningsuppdrag. 800 kr/timme (60 min)
 • Avlastningsplacering
 • Skyddat boende
 • Familjehemsvård i andra länder i Europa


Upptagningsområde Hela landet