• Välkommen

    Stiftelsen Fyrljuset bedriver vård och omsorg utifrån individens förutsättningar och möjligheter i en lärande organisation med ett internationellt erfarenhetsutbyte. Fyrljuset erbjuder konsulentstödd familjehemsvård där det behövs ett utökat stöd i handlednings- och förändringsarbetet. Vi arbetar i en tät samarbetsrelation till både familjehem, uppdragsgivare och den enskilda individen som är i behov av förändring.

  • Vi kan ge:

    Individuellt anpassad familjehemsvård utifrån behov, förmåga och förutsättningar. Vi ser på alla individer som unika och värdefulla – alla människor har möjlighet och förmåga att förändra i rätt miljö med rätt förutsättningar. Våra familjehem erbjuds återkommande utbildning och fortbildning inom ramen för den målgrupp man arbetar med

  • Samarbeta med oss!

    Sedan 2013 har vi successivt skapat och arbetat fram den grund vi idag utgår ifrån. Inspirerade av våra kollegor i Norden och Europa med nya perspektiv, vill vi nu erbjuda myndigheter, kommuner, familjehem och personer i behov av vård och omsorg att kontakta oss för ett samarbete med fokus på måluppfyllelse, professionalitet och kvalitet i den enskilda individens förändringsarbete.

Kvaliteten säkras på Fyrljuset!

Sedan november månad använder Fyrljuset “Kvalitetsindex“ för att följa upp och kvalitetssäkra vår familjehemsvård. Ett första kvitto på vår kvalitativa familjehemsvård fick vi direkt i första mätningen i februari. Fyrljuset erhöll den genomsnittliga siffran 8,0 (på skala 1-10) när samtliga frågor vägdes samman. Detta är över genomsnitt i jämförelse med andra organisationer som också arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Kvalitetsindex utgörs av att en oberoende aktör (SSIL –för vård och omsorg,…

Fler vägar och värden i vården

Tomas Granberg har deltagit i en fördjupningsutbildning om marknadsföring, försäljning, LOU, och LOV den 25-26/11. En utbildning anordnad av Famna, Vårdförbundet, Nyföretagarcentrum och Tillväxtverket.