• Välkommen

    Stiftelsen Fyrljuset bedriver vård och omsorg utifrån individens förutsättningar och möjligheter i en lärande organisation med ett internationellt erfarenhetsutbyte. Fyrljuset erbjuder konsulentstödd familjehemsvård där det behövs ett utökat stöd i handlednings- och förändringsarbetet. Vi arbetar i en tät samarbetsrelation till både familjehem, uppdragsgivare och den enskilda individen som är i behov av förändring.

  • Vi kan ge:

    Individuellt anpassad familjehemsvård utifrån behov, förmåga och förutsättningar. Vi ser på alla individer som unika och värdefulla – alla människor har möjlighet och förmåga att förändra i rätt miljö med rätt förutsättningar. Våra familjehem erbjuds återkommande utbildning och fortbildning inom ramen för den målgrupp man arbetar med

  • Samarbeta med oss!

    Sedan 2013 har vi successivt skapat och arbetat fram den grund vi idag utgår ifrån. Inspirerade av våra kollegor i Norden och Europa med nya perspektiv, vill vi nu erbjuda myndigheter, kommuner, familjehem och personer i behov av vård och omsorg att kontakta oss för ett samarbete med fokus på måluppfyllelse, professionalitet och kvalitet i den enskilda individens förändringsarbete.

Framgångsrik vår hos Fyrljuset

Under våren har vi kunnat se vår organisation tydligt utvecklas. Vi har inlett och löpande avslutat ärenden där vi tydligt kunnat göra skillnad i samband med ett bra planerat och genomfört arbete. Kvalitetsindex tyder på mycket nöjda uppdragsgivare och vi har utan marknadsföring lockat till oss 14 nya familjehem med erfarenhet sedan tidigare. Utredningarna av dessa familjehem har kunnat avslutas under sommaren. Vi hälsar alla välkomna till Fyrljuset!

Utöver detta har vi sedan januari erhållit ramavtal med Umeå, Botkyrka, Stockholm stad, Kungsbacka och nu senast SKL som är ett gemensamt ramavtal där 64 kommuner ingår.

Fyrljuset på familjehemskonferensen i Göteborg

Under familjehemskonferensen 14-15 september kommer vi närvara. Målet är att ytterligare förkovra och uppdatera förutom att få möjligheten att träffa vänner och kolleger. Är ni på plats, tveka inte att kontakta oss för information, utbyte eller samarbete.

Kvaliteten säkras på Fyrljuset!

Sedan november månad använder Fyrljuset “Kvalitetsindex“ för att följa upp och kvalitetssäkra vår familjehemsvård. Ett första kvitto på vår kvalitativa familjehemsvård fick vi direkt i första mätningen i februari. Fyrljuset erhöll den genomsnittliga siffran 8,0 (på skala 1-10) när samtliga frågor vägdes samman. Detta är över genomsnitt i jämförelse med andra organisationer som också arbetar med konsulentstödd familjehemsvård.
Kvalitetsindex utgörs av att en oberoende aktör (SSIL –för vård och omsorg, www.ssil.se) intervjuar samtliga våra uppdragsgivare som vi haft uppdrag hos om den upplevda kvalitet vi levererar i varje enskilt ärende.