Vi som arbetar | Stiftelsen Fyrljuset

tomas_granberg_sw

Tomas Granberg, Samordnare

Bakgrund

Tomas är utbildad socialpedagog och har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning steg 1. Han har mer än 25 års erfarenhet av socialt arbete inom bl.a. psykiatri, LVM-vård, behandlingshem för ungdomar och familjer samt familjehemsvård för barn, unga och vuxna.

Övrigt

Tomas har fungerat som handledare för studenter från Stockholms universitet, Socionomprogrammet, och därmed även genomgått Socialhögskolans handledarutbildning. Utöver detta har Tomas genomgått Kriminalvårdens utbildningsprogram i ROS/IDAP som ger tillstånd att ta emot klienter dömda för sexual- eller relationsbrott från Kriminalvården. Tomas är även MI-utbildad (Motivatinal Interviewing).

Inom Fyrljuset

Tomas är anställd som samordnare i Stiftelsen Fyrljuset. Tomas kommer aktivt att delta i etableringen av Fyrljuset i Sverige med särskilt fokus på norra Sverige.

 

 

img_0083

Fredrik Ingvarsson, Verksamhetschef

Bakgrund

Fredrik är beteendevetare med 15 års erfarenhet av arbete inom konsulentstödd familjehemsvård. Fredrik har tidigare erfarenhet som verksamhetschef under flera år inom familjehemsvård och inom utbildning. 2014 avslutade Fredrik sin Masterutbildning ”ledarskap och kvalitet i vården” från Jönköpings högskola. Fredrik är grund och vidareutbildad i systemteoretiskt och lösningsfokuserat arbetssätt. Handledarutbildad. Har genomgått Kriminalvårdens utbildningsprogram ROS/IDAP. MI-utbildad.

Övrigt

Fredrik har haft stort fokus på utveckling och implementering av kvalitetshöjande åtgärder och att ha en väl anpassad verksamhet som uppfyller alla krav på en högkvalitativ familjehemsvård. Ett långsiktigt arbete som kommer att lyfta Fyrljusets familjehemsvård ytterligare framöver. Fredrik har under många år varit engagerad i IFCO (international foster care organisation) där han mellan 2005-2009 satt i styrelsen med särskilt ansvar för utbildnings och utvecklingsfrågor. Inom ramen för detta ingick han i ett EU-projekt tillsammans med 7 andra europeiska länder. Ett utbildningspaket för socialarbetare togs fram för implementering av familjehemsvård.

Inom Fyrljuset

Fredrik är anställd som verksamhetschef och konsulent på Fyrljuset med tydlig inriktning på att utveckla och bygga upp verksamheten långsiktigt med fokus på nationell och regional utveckling utveckling i södra Sverige. Fredrik kommer också vara delaktig i ett kommande EU-projekt