Våra värderingar….

… fastställdes för första gången år 2001 då den tyska moderorganisation grundades. De har sedan dess varit vägledande för samtliga medarbetare i förhållande till mål, drivkrafter och visioner. Våra värderingar uppmuntrar oss till att ständigt reflektera över stiftelsens filosofi och de ständigt förändrade krav som vi möter i vårt dagliga arbete.

Våra värderingar bidrar till en kontinuerlig utveckling av stiftelsens mål, som alltid tar sikte på framtiden. De kräver också att vi tittar närmare på de utmaningar vi står inför dagligen. De grundläggande värderingarna ger oss vägledning om hur vi kan hantera dessa utmaningar på ett korrekt och rättvist sätt.

Vi ger vägledning

Som ett fyrtorn, med sitt fyrljus, visar vi vägen.

Genom att utnyttja alla tillgängliga resurser, utvecklar vi i samarbete med den enskilda individen och uppdragsgivaren individuella mål. Vi intar tydliga ståndpunkter, men erbjuder även arenor för reflektion och diskussion.

Varje människa är värdefull

Vad vi gör utgår alltid ifrån att varje individ är värdefull.

Vi engagerar oss för varje människas rätt att själv bestämma över, och utforma sina liv, inom samhällets normer och regler.

Vi fokuserar på individens egna intressen, genom att de tas på allvar och ges en röst.

Vi värdesätter kulturell mångfald – och för oss innebär det:

 • Förankring
 • Möjligheter
 • Utmaningar
 • Utveckling
 • Nyskapande
 • Perspektiv
 • Resurser

Vi antar utmaningar och arbetar fram behovsanpassade lösningar

Vi vill utveckla skräddarsydda och nyskapande tjänster för den enskilda individen. Vi vet att vi bara kan nå det målet om vi är beredda på att ständigt reflektera över och anpassa oss till ändrade förutsättningar.

Därför investerar vi internt och externt i att:

 • kommunicera snabbt och med öppenhet,
 • söka, bygga upp och vårda nätverk
 • främja och stärka mångfalden i medarbetarnas kompetens,
 • skapa ett handlingsutrymme som tillåter största möjliga kreativitet och flexibilitet.

Utifrån detta ser vi oss som en lärande organisation.