Våra samarbetspartners samt medlemskap

Stiftelsen Fyrljuset samarbetar med ett par aktörer/verksamheter för att bland annat ha en möjlighet att tillgodose uppdragsgivares och individers olika behov, samt för att i samarbete kunna erbjuda fler tjänster som en förstärkning av familjehemsvården.
De samarbeten vi hittills inlett berättar vi gärna om när ni kontaktar oss. Samarbeten kommer framöver även att presenteras här.

Samarbeten: Eli Kristin Norberg, leg. psykoterapeut/socionom

Fyrljuset har ett samarbete med Eli Kristin Norberg, leg. psykoterapeut / socionom. Eli Kristin Norberg har lång erfarenhet av socialt arbete, bl.a. från socialförvaltning och Stockholms stads socialjour. Eli Kristin är kognitiv psykoterapeut och anlitas av Fyrljuset för att bl.a. tillhandahålla samtalsterapi.

Samarbeten: S:t Lukas Sverige

Stiftelsen Fyrljuset har ett samarbetsavtal med S:t Lukas Sverige. S:t Lukas är en rikstäckande organisation (47 orter) inom psykoterapeutisk verksamhet med samtals- och krisstöd, chefshandledning, organisations- och ledarskapsutveckling, utbildning m.m.

Medlemskap: Famna

Fyrljuset är medlemmar i Famna sedan den 1 november 2013. Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg. För att veta mer om Famna hänvisas till Famnas hemsida: www.famna.org.