Stiftaren

Peer Helge Salström-Leyh

Stiftelsen grundades 2001 av Peer Helge Salström-Leyh. Stiftelsen Leuchtfeuer är sedan många år tillbaka en etablerad partner till de sociala myndigheterna med ansvar för barn- och ungdomsfrågor i Tyskland.

„Ett samhälle utmärker sig genom sättet att behandla sina svagaste medlemmar“, menar stiftaren.

Därför har Peer H. Salström-Leyh som mål att inte lämna några barn eller ungdomar ensamma i en svår situation – än mindre individer som lever i en situation där grunden för social marginalisering redan är lagd.

„Många ungdomar utsätts för våld i hemmet, eller får inte den uppväxt som andra barn får, och riskerar bl.a. att bli socialt utestängda. Det är just dessa barn och unga som Stiftelsen Leuchtfeuer engagerar sig för. Just i denna tid behöver de stöd och vägledning samt möjligheter till lärande för att pröva sig själva, så att de kan utveckla bärkraftiga inlärningsperspektiv.“

Kontaktuppgifter till stiftaren

Elisabeth Opladen

Riehler Straße 6
50668 Köln

Telefon: +49 221 921628-27
E-Mail: eopladen [at] stiftung-leuchtfeuer [dot] de