Kvaliteten säkras på Fyrljuset!

Sedan november månad använder Fyrljuset “Kvalitetsindex“ för att följa upp och kvalitetssäkra vår familjehemsvård. Ett första kvitto på vår kvalitativa familjehemsvård fick vi direkt i första mätningen i februari. Fyrljuset erhöll den genomsnittliga siffran 8,0 (på skala 1-10) när samtliga frågor vägdes samman. Detta är över genomsnitt i jämförelse med andra organisationer som också arbetar med konsulentstödd familjehemsvård.
Kvalitetsindex utgörs av att en oberoende aktör (SSIL –för vård och omsorg, www.ssil.se) intervjuar samtliga våra uppdragsgivare som vi haft uppdrag hos om den upplevda kvalitet vi levererar i varje enskilt ärende.