Kuratorium

Det s.k. kuratoriumet består av medlemmar från alla delar av Tyskland som arbetar i olika samhällssektorer, och därför har en mångsidig erfarenhet och kompetens. Kuratoriumet träffas minst en gång per år och stöder stiftelsen med sina erfarenheter, personliga kontakter och sina nätverk.

Kuratoriumet får information vid det årliga mötet om vad som hänt och händer i arbetet som stiftelsen bedriver. Utifrån detta bidrar Kuratoriumet med sina erferenheter och sitt kontaktnät.