Framgångsrik vår hos Fyrljuset

Under våren har vi kunnat se vår organisation tydligt utvecklas. Vi har inlett och löpande avslutat ärenden där vi tydligt kunnat göra skillnad i samband med ett bra planerat och genomfört arbete. Kvalitetsindex tyder på mycket nöjda uppdragsgivare och vi har utan marknadsföring lockat till oss 14 nya familjehem med erfarenhet sedan tidigare. Utredningarna av dessa familjehem har kunnat avslutas under sommaren. Vi hälsar alla välkomna till Fyrljuset!

Utöver detta har vi sedan januari erhållit ramavtal med Umeå, Botkyrka, Stockholm stad, Kungsbacka och nu senast SKL som är ett gemensamt ramavtal där 64 kommuner ingår.