Fler vägar och värden i vården

Tomas Granberg har deltagit i en fördjupningsutbildning om marknadsföring, försäljning, LOU, och LOV den 25-26/11. En utbildning anordnad av Famna, Vårdförbundet, Nyföretagarcentrum och Tillväxtverket.