Familj- och Jourhem

Är du/ni intresserade av att bli familjehem?

Som familjehem tar man emot ett eller flera barn/ungdomar eller vuxna under en kortare eller längre period i sitt hem. I hemmet arbetar man för att skapa ett sammanhang där den som är placerad ges förutsättningar att få stöd och hjälp utifrån sitt behov. Familjehemsvården i Fyrljusets regi handlar om att arbeta utifrån individuella lösningar med hänsyn till den enskildes behov.

Vänligen kontakta antingen Tomas Granberg eller Fredrik Ingvarsson så informerar vi mer om möjligheterna och kraven för att bli familjehem via Stiftelsen Fyrljuset.
Fredrik Ingvarsson:
0739-515707 eller på fredrik [dot] ingvarsson [at] fyrljuset [dot] org
Tomas Granberg:
073-9739392 eller på tomas [dot] granberg [at] fyrljuset [dot] org