Europa

Stiftelsen Fyrljuset är etablerade i Sverige sedan den 1 juni 2013 Stiftung Leuchtfeuer, har funnits i Tyskland sedan 90-talet, och sedan 2001 som en stiftelse. I koncernen ingår även verksamheter/stiftelser i Estland (www.tuletorn.ee), Norge (www.fyrlykta.no) och Tyskland (www.stiftung-leuchtfeuer.de).

 

Verksamheten i Norge har funnits sedan 2011. Samtliga stiftelser är fristående i förhållande till varandra. Stiftelserna är icke-vinstutdelande. Detta innebär bl.a. att en del av vinsten används för att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla verksamheten. Det är också ett sätt att skapa tillväxt. Som exempel kan nämnas att etablerandet av Fyrljuset i Sverige finansierats av den norska stiftelsen Fyrlykta.

 

Grundaren till verksamheten, Peer Salström-Leyh, är fortfarande verksam, bl.a. som styrelseledamot i Fyrljuset. Han har en bakgrund som sjökapten som sadlade om till,och utbildade sig i, socialt arbete. Målsättningen är bl.a. att fortsätta växa, genom att erbjuda fler tjänster inom det sociala fältet i varje land, samt att etablera sig i andra länder.

 

En viktig del inom koncernen är ett rikt och omfattande erfarenhetsutbyte mellan personalen i de olika stiftelserna.  Sverige har sitt huvudkontor i Stockholm och regional etablering i Skåne.