Fyrljusets värdegrund och arbetssätt

„Mycket lite behövs för att göra ett lyckligt liv, det är allt inom dig, i ditt sätt att tänka.“ Marcus Aurelius Behovsanpassat stöd Stiftelsen Fyrljuset är en lärande organisation som genom att nätverka samt använda och utveckla den kompetens som finns hos medarbetarna, tror på att göra skillnad. Målet för Fyrljuset är att uppträda och agera utifrån vår människosyn och vår värdegrund. Något som funnits med i verksamheten alltsedan den…

Stiftaren

„Vägledning i turbulenta tider.“ Peer H. Salström-Leyh Peer Helge Salström-Leyh Stiftelsen grundades 2001 av Peer Helge Salström-Leyh. Stiftelsen Leuchtfeuer är sedan många år tillbaka en etablerad partner till de sociala myndigheterna med ansvar för barn- och ungdomsfrågor i Tyskland. „Ett samhälle utmärker sig genom sättet att behandla sina svagaste medlemmar“, menar stiftaren. Därför har Peer H. Salström-Leyh som mål att inte lämna några barn eller ungdomar ensamma i en svår…

Våra värderingar….

… fastställdes för första gången år 2001 då den tyska moderorganisation grundades. De har sedan dess varit vägledande för samtliga medarbetare i förhållande till mål, drivkrafter och visioner. Våra värderingar uppmuntrar oss till att ständigt reflektera över stiftelsens filosofi och de ständigt förändrade krav som vi möter i vårt dagliga arbete. Våra värderingar bidrar till en kontinuerlig utveckling av stiftelsens mål, som alltid tar sikte på framtiden. De kräver också…