Europa

Stiftelsen Fyrljuset är etablerade i Sverige sedan den 1 juni 2013 Stiftung Leuchtfeuer, har funnits i Tyskland sedan 90-talet, och sedan 2001 som en stiftelse. I koncernen ingår även verksamheter/stiftelser i Estland (www.tuletorn.ee), Norge (www.fyrlykta.no) och Tyskland (www.stiftung-leuchtfeuer.de).   Verksamheten i Norge har funnits sedan 2011. Samtliga stiftelser är fristående i förhållande till varandra. Stiftelserna är icke-vinstutdelande. Detta innebär bl.a. att en del av vinsten används för att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla…

Vi som arbetar | Stiftelsen Fyrljuset

Tomas Granberg, Samordnare Bakgrund Tomas är utbildad socialpedagog och har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning steg 1. Han har mer än 25 års erfarenhet av socialt arbete inom bl.a. psykiatri, LVM-vård, behandlingshem för ungdomar och familjer samt familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Övrigt Tomas har fungerat som handledare för studenter från Stockholms universitet, Socionomprogrammet, och därmed även genomgått Socialhögskolans handledarutbildning. Utöver detta har Tomas genomgått Kriminalvårdens utbildningsprogram i ROS/IDAP som ger…

Våra samarbetspartners samt medlemskap

Stiftelsen Fyrljuset samarbetar med ett par aktörer/verksamheter för att bland annat ha en möjlighet att tillgodose uppdragsgivares och individers olika behov, samt för att i samarbete kunna erbjuda fler tjänster som en förstärkning av familjehemsvården. De samarbeten vi hittills inlett berättar vi gärna om när ni kontaktar oss. Samarbeten kommer framöver även att presenteras här. Samarbeten: Eli Kristin Norberg, leg. psykoterapeut/socionom Fyrljuset har ett samarbete med Eli Kristin Norberg, leg.…

OM

„Sträva inte efter att bli en framgångsrik person. Sträva efter att bli en värdefull person“ Albert Einstein Stiftelsen Fyrljuset – Familjehemsvård i ett Europeiskt sammanhang Antal platser/boendeform Vi bedriver i huvudsak förstärkt familjehemsvård med konsulentstöd. Stiftelsen har mellan 80 och 100 familjehem i hela landet (februari 2014). Fyrljuset har även tillgång till familjehem i andra länder i Europa, bl.a. i Estland. Insats/vårdform Förstärkt familjehemsvård med konsulentstöd Eftervård och utslussning från…