Kvaliteten säkras på Fyrljuset!

Sedan november månad använder Fyrljuset “Kvalitetsindex“ för att följa upp och kvalitetssäkra vår familjehemsvård. Ett första kvitto på vår kvalitativa familjehemsvård fick vi direkt i första mätningen i februari. Fyrljuset erhöll den genomsnittliga siffran 8,0 (på skala 1-10) när samtliga frågor vägdes samman. Detta är över genomsnitt i jämförelse med andra organisationer som också arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Kvalitetsindex utgörs av att en oberoende aktör (SSIL –för vård och omsorg,…